fbpx

Fitosanitaris i sostenibilitat en el cultiu de cítrics

Fitosanitaris Ana Martínez

Fitosanitaris i sostenibilitat en el cultiu de cítrics

El 30 de juny CITRICS TERRES DE L’EBRE SAT va participar a la jornada : Tractaments fitosanitaris sostenibles: dosi ajustada i mitigació de la deriva en citricultura. La jornada va tractar sobre la importancia de la calibració de les maquines de tractaments fitosanitaris per ajustar la dosis per tal d’assegurar un tractament efectiu pero a la vegada segur i respectuós per al medi ambient i la salud humana. La nostra técnica Ana Martínez va participar expossant els resultats del assaig sobre dosis ajustades en tractaments, per tal de reduir costos sense reduir la efectivitat dels tractaments.