fbpx

Actualitat

Disseny d’estratègies per al control sostenible de la mosca blanca Dialeurodes citri i el cotonet de Sudàfrica Delottococcus aberiae

Per tal d’incrementar la competitivitat del sector citrícola català a través de l’obtenció de fruits cítrics d’alta qualitat, aquest projecte pretén minimitzar l’impacte de les espècies plaga Dialeurodes citri i Delottococcus aberiae. El projecte s’inicia el maig 2022 i...